Dapatkan modal forex com uk ltd cli


Khususnya, anda tidak akan mempunyai apa-apa hak untuk menyedari keuntungan, yuran pembiayaan harian yang dibayar pada jawatan pendek atau apa-apa kredit lain ke Akaun Demo. Kunci log masuk tunggal boleh digunakan untuk kedua-dua desktop serta perdagangan mudah alih. Akaun GainGTX hanya tersedia untuk peniaga institusi yang besar dan dana lindung nilai yang mempunyai akses kepada modal pelaburan yang besar. Syarikat ini mempunyai pelbagai jenis produk perdagangan kewangan yang ditawarkan di bawah nama jenama yang berlainan, dapatkan modal forex com uk ltd cli, yang boleh membuat ia mengelirukan untuk pedagang semasa memilih platform perdagangan mengikut keperluan khusus mereka. Walaupun broker boleh menawarkan kecairan yang luar biasa dengan menghubungkan kepada pembekal kecairan pelbagai, pelanggan harus khawatir tentang melaburkan wang susah payah mereka ke broker Pasar Maker yang diketahui mempunyai konflik kepentingan dengan para pelanggannya. Perubahan boleh dibuat kepada Terma Akaun Demo oleh kami pada bila-bila masa. Kredit ini bukan wang dan mempunyai dapatkan modal forex com uk ltd cli nilai. Anda boleh menggunakan kredit untuk meletakkan dagangan dan membiayai kedudukan terbuka di Pasaran tertentu yang kami ada dalam Akaun Demo.

Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian langsung atau tidak langsung yang terhasil daripada penggunaan Akaun Demo atau platform atau perisian asas, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan atau muhibah, kerugian berbangkit atau ganti rugi lain. Batasan liabiliti ini terpakai selagi dibenarkan oleh undang-undang. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: Perdagangan dalam Pasaran kami dijalankan berdasarkan margin atau leverage, jenis perdagangan yang membawa risiko tinggi kepada modal anda; Kami tidak akan mempertimbangkan pengalaman perdagangan Akaun Demo apabila kami mempertimbangkan aplikasi anda untuk sebarang jenis akaun lain dengan kami dan kami mungkin menolak permohonan anda untuk apa-apa jenis akaun lain; dan Kami tidak diberi kuasa untuk memberikan nasihat pelaburan dan kandungan yang disediakan di halaman Akaun Demo tidak dimaksudkan untuk menjadi nasihat pelaburan.

Perubahan boleh dibuat kepada Terma Akaun Demo oleh kami pada bila-bila masa. Kami berhak untuk menggantung atau menarik balik Akaun Demo pada bila-bila masa. Hak cipta dalam maklumat, kandungan dan fungsi Akaun Demo dimiliki atau dilesenkan kepada kami.

Jika anda memerlukan nasihat pelaburan, sila lihat penasihat pelaburan bebas. Dengan melog masuk ke Akaun Demo anda, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Dasar Privasi kami yang terdapat di laman web kami dan kami boleh memproses dan menggunakan data anda mengikut dasar itu. Untuk maklumat lanjut mengenai cara kami memegang dan menggunakan data peribadi sila lihat Dasar Privasi kami.

dapatkan modal forex com uk ltd cli

Khususnya, anda tidak akan mempunyai apa-apa hak untuk menyedari keuntungan, yuran pembiayaan harian yang dibayar pada jawatan pendek atau apa-apa kredit lain ke Akaun Demo. Kami akan menyediakan data pasaran masa nyata proprietari ke Akaun Demo dan semua sebut harga, harga pelaksanaan, dan penilaian kedudukan terbuka akan berdasarkan data pasaran ini. Kami boleh membuat tersedia dari masa ke semasa berita, alat carta dan penyelidikan ke Akaun Demo.

dapatkan modal forex com uk ltd cli

Maklumat ini disediakan di bawah lesen daripada pihak ketiga dan kami tidak memberi jaminan mengenai ketepatan dan kesempurnaan maklumat tersebut. Kami tidak menjamin bahawa apa-apa maklumat atau fungsi yang disediakan melalui Akaun Demo akan menjadi ralat percuma atau diakses pada setiap masa. Akaun Demo atau mana-mana bahagiannya boleh menjadi tidak dapat diakses atau tidak boleh digunakan pada bila-bila masa atau dari semasa ke semasa. Maklumat, kandungan dan fungsi yang disediakan dalam Akaun Demo boleh ditukar pada bila-bila masa dan tanpa notis.

Akaun Demo disediakan semata-mata untuk tujuan demonstrasi dan sebarang perdagangan yang anda letakkan dalam Akaun Demo tidak membuat sebarang hak antara kami dan anda.

Borang anda sedang diproses. It's Your World. Perdagangan Ia.


Operasi Akaun Demo Kami akan membuka Akaun Demo untuk anda dan memperuntukkan kredit kepada baki tunai akaun anda. Anda boleh menggunakan kredit untuk meletakkan dagangan dan membiayai kedudukan terbuka di Pasaran tertentu yang kami ada dalam Akaun Demo. Kredit ini bukan wang dan tidak mempunyai nilai. Ia mungkin tidak ditarik balik atau dipindahkan ke akaun lain yang anda pegang bersama kami atau pihak ketiga.

Tolong beritahu kami bagaimana anda ingin meneruskannya. Akaun Demo tidak tertakluk kepada dasar Margin Close Out ini: Kejayaan atau kegagalan perdagangan anda dalam Akaun Demo tidak berkait dengan kebarangkalian kejayaan dalam perdagangan dalam akaun yang kami tawarkan.